Szkolenie strażaków ratowników cz. I

Drabiny pożarnicze
Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia
Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze
Organizacja ochotniczych straży pożarnych
Podstawy organizacji akcji gaśniczej
Proces spalania a pożar
Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych
Służba wewnętrzna. Musztra
Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy
Węże, armatura wodna, sprzęt do podawania piany
Zadania strażaków w zastępie
Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

 

Szkolenie strażaków ratowników cz. II

Elementy pierwszej pomocy
Organizacja ochrony ludności w tym ochrony przeciwpożarowej
Podst. zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chem.-ekologicznych
Ratowniczy sprzęt mechaniczny
Rozwój pożaru
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
Taktyka gaszenia pożarów

 

Ratownictwo techniczne

Budowa pojazdów samochodowych
Hydrauliczne narzędzia ratownicze
Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów i autobusów
Organizacja akcji ratownictwa drogowego
Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych.
Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych.
Wypadki drogowe – statystyka i przyczyny

 

Szkolenie kierowców

Charakterystyka podstawowych samochodów pożarniczych
Konserwacja i eksploatacja agregatów prądotwórczych i osprzętu
Konserwacja i eksploatacja hydraulicznych urządzeń ratowniczych
Konserwacja i eksploatacja motopomp,autopomp oraz pomp używanychw OSP
Konserwacja i eksploatacja pił
Łączność i alarmowanie
Obsługa techniczna samochodów pożarniczych
Prawa i obowiązki kierowcy samochodu pożarniczego
Zasady bezpieczeństwa i ustawiania samochodów pożarniczych
Zasady eksploatacji sprzętu ochrony dróg oddechowych

 

Szkolenie dowódców

Działania gaśnicze
Działania ratownictwa na drodze
Kierowanie działaniami gaśniczymi
Organizacja i funkcjonowanie Jednostek Operacyjno-Technicznych OSP
Organizacja łączności dowodzenia i współdziałania
Organizacja ochrony przeciwpożarowej
Organizacja szkoleń doskonalących w OSP
Sporządzanie dokumentacji z działań ratowniczych

 

Szkolenie naczelników

Ceremoniał pożarniczy
Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność naczelnika OSP
Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo pożarniczych OSP i MDP
Propaganda z zakresu ochrony przeciwpożarowej
Współdziałanie OSP z organami samorządu terytorialnego i jednostkami PSP
Wybrane zagadnienia operacyjne
Zaplecze logistyczne Ochotniczej Staży Pożarnej

 

Kierowanie działaniami ratowniczymi

Kierowanie działaniami ratowniczymi
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na szczeblu gmin
Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP powszechnego ostrzegania na szczeblu lokalnym
Organizacja szkoleń, ćwiczeń oraz zawodów sportowo – pożarniczych OSP i MDP
Podstawowe akty prawne z zakresu ochrony p.poż. i funkcjonowania OSP
Powiatowe plany ratownicze
Zadania i kompetencje komendanta gminnego
Zarządzanie kryzysowe na szczeblu gminy

 

Szkolenie strażaków ratowników osp
z zakresu działań przeciwpowodziowych

Czynności członka załogi łodzi ratowniczej
Działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią
Działania ratownicze i zabezpieczające
Działania ratownicze na lodzie
Konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii

 

 

Wszelkie materiały szkoleniowe pochodzą
ze strony Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy
www.straz-debica.net.