Zbigniew Zyznar - Prezes

 

Mariusz Witek - Naczelnik, Wiceprezes

 

Wojciech Czyż - Zastępca naczelnika, Wiceprezes

 

Wacław Samborski - Wiceprezes

 

Jan Pieczonka - Skarbnik

 

Grzegorz Sysło - Sekretarz

 

Arkadiusz Świerczek - Gospodarz

 

Adrian Brudny - Kronikarz

 

Zbigniew Buszek - Członek zarządu