2012-01-24 Wypadek Gorzejowa

2012-01-28 Pożar Łęki Dolne

2012.03.02 - Wypadek Chotowa

2012.02.19 Walne zebranie

2012.03.03 Pożar Dobrków. 

2012.03.17 Wypadek Jaworze Górne

 

2012.03.10 Wypadek Słotowa 

 

2012.03.17 Pożar ul. Legionów

 

2012.03.23 Pożar Lipiny

 

2012-04-10 Pożar Słotowa

 

2012.04.11 Wypadek Bielowy 

 

2012-04-02 Wypadek ul. Bujnowskieg

2012.04.05 Wypadek ul. Bujnowskiego

2012-04-10 Wypadek ul. Legionów

2012-04-14 Drzewo ul. Kraszewskiego

2012.04.16 Wypadek ul. Bujnowskiego. 2012.04.18 Pożar Głobikowa. Pogrzeb druha Placka
2012.04.23 Pożar Słotowa. 2012.05.05 Pokaz 2012-04-27 Pożar Strzegocice
2012-05-09 Wizyta dzieci 2012-05-16 Pożar Parkosz

2012-07-08 Pożar ul. Kościuszki

2012-07-09 Szerszenie Łęki Dolne 2012-07-07 Wypadek Strzegocice. 2012-07-18 08 - Wypadek Jaworze Górne
2012-07-18 Bielowy 2012-08-02 Pożar lasu w Leśnictwie Machowa. 2012-07-23 Pożar Lipiny.
2012.08.11 Wesele Patryka 2012.08.15 Wypadek ul. Lwowska 2012-09-22 Wesele Franciszka
2012.09.23 Wypadek  E4 2012.09.27 Pożar ul. 3-go Maja 2012-09-20 Wypadek Lipiny
2012.09.29 Wypadek Słotowa 2012-10-08 Wypadek na ul. Lwowskiej 2012-10-18 Pożar Strzegocice
2012-10-13 Wypadek ul. Lwowskiej 2012-10-31 Wypadek Machowa 2012-11-21 Pożar ul. 3-go Maja
Wypadek Jaworze Górne